ISKUSTVO I POVERENJE STICANO OD 1992. GODINE

Kako kupiti nekretninu?

Ni kupovina nekretnina nije jednostvana. 
Ona znači stalno praćenje brojnih oglasa, razgledanje velikog broja neadekvatnih ponuda i nepredvidvog trošenja vremena na traženje.
U praksi se pokazalo da Kupci precizno znaju šta hoće, znaju u kojoj zoni nameravaju da kupe, znaju orjentacionu veličinu nekretnina i znaju sa kojim sredstvima raspolažu.

Šta preostaje kupcima koji znaju šta hoće?

Za njih je najbolje rešenje da se obrate Agenciji za promet nekretnina radi:
·   potpunih informacija pravnog i tehničkog karaktera o nekretninama
·   uvida u vlasničku i tehničku dokumentaciju
·   prethodne selekcije posredstvom foto prezentacije i razgledanja nekretnina sa Agentom na lokaciji u najpovoljnije vreme
·   konsultacija sa stručnim osobljem za imovinsko-pravna pitanja
·   tehničkih saveta u vezi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije nekretnina
·   kontakta sa vlasnikom radi utvrđivanja konačne cene

Servis Agencije je uvek spreman da komunicira sa potencijalnim kupcima, elektronski i neposredno, ponudi foto prezentaciju, ugovori najpovoljnije vreme za razgledanje nekretnina na terenu i obezbedi neposredni kontakt između stranaka za utvrđivanje konačnog dogovora.
Celokupan administrativno-pravni deo poslova završava pravna služba Agencije zaključno sa uknjižbom vlasništva i prava na ime Kupca bez posebne naknade.