domaćinstvo, #161

Krnić, Vladimirci 162000EUR

Namena: Prodaja
Tip nekretnine: Stan
Deo grada: Krnić, Vladimirci
Kvadratura: 536 m2
Struktura kuće: PR+1+PK
Energetska efikasnost: -
Broj kupatila: 4+1
Broj spavaćih soba: 4+2
Cena: 162000 EUR
Vlasništvo: Vlasnik

Opis nepokretnosti

 Opšti podaci o izgrađenim objektima na parceli

Objekti u predmetu prodaje izgrađeni su na dve katastarske parcele čiji teren je u blagom nagibu po osi sever-jug u selu Krnić, opština Vladimirci udaljeni od seoske crkve i centra sela oko l000 m.

Parcela ima pristup na put asfaltnim zastorom. Parcela je opremljena vodovodnom, kanalizacionom i elektro mrežom.Pešački i kolski ulaz na parcelu sa ulice.

Na objektima su izvedene sve instalacije i svi priključci potrebni za funkcionisanje objekata.

Objekti na parceli površine 0.42,18 ha:

Stambeni objekat broj 3, spratnosti Pr+1+Pk, površine u osnovi 107 m2, bruto razvijene građevinske površine 267,48m2 i neto korisne površine 267,48m2.

Pomoćni objekat broj 4, prizemne gradnje bruto površine 316 m2.

Pomoćni objekat broj 5, prizemne gradnje, nepravilnog oblika, površine 212m2.

Objekat broj 6, prizemne gradnje, bruto razvijene građevinske površine 114m2.

 

Objekat na parceli površine 0.27,77 ha:

Objekat broj 1, prizemne gradnje osnova objekta bruto površine 107m2

                      Detaljan opis lokacije i objekata

 Stambeni objekat broj 3

 Objekat spratnosti P+1+Pk je od masivnog konstruktivnog sklopa. Po nameni je stambeni a po strukturi sedmosobni porodični objekat. Kota prizemlja stambenog objekta je od 0,50m1 do 1,00 m1  viša od terena objekta.

     Prizemlje objekta ima jedan ulaz iz dvorišta. Na sprat se ulazi preko unutrašnjeg dvokrakog stepeništa. Veza između prizemlja, sprata i potkrovlja su unutrašnje armirano betonske stepenice obložene drvetom.

Sve prostorije u objektu imaju direktno prirodno osvetljenje i ventilaciju preko prozora.Spratna visina prizemlja i sprata je 2,60m1 dok je spratna visina potkrovlja na najvišem delu 2,05m1.

Nadvratnici i nadprozornici su armirano-betonski  visine 20cm1 u debljini zidova. Tavanska konstrukcija je polumontažna armirano-betonska LMT konstrukcija debljine 16+4 cm, oslonjena preko armirano-betonskih serklaža na noseće zidove prizemlja, sprata i potkrovlja.

Krovna konstrukcija iznad objekta je od rezane drvene građe, oslonjena na noseće zidove objekta.

Krov je viševodan, pokriven falcovanim crepom.

Odvodnjavanje je izvršeno horizontalnim i vertikalnim olucima od bojenog pocinkovanog lima, preko betonskih staza za odvodnjavanje oko objekta.

Svi unutrašnji zidovi i plafoni su malterisani krečnim malterom, zatim obojeni poludisperzionom bojom, a jedan deo zidova je prekriven lamperijom..

Podovi su pokriveni parketom i keramičkim pločicama.

Stambeni objekat brij 5

Prizemni objekat površine 212,00 m2 od masivnog konstruktivnog sklopa, opremljen svim instalacijama, PVC stolarija. Podovi praket i keramika. Krov dvovodni.

Ostale- pomoćne objekte čine: zidane šupe, štala, radionica, dve poljske furune i sušara za meso pod jednim krovom, ostave za drva, ostave za pašine i alate i dva bunara.

Sve se prodaje u viđenom stanju - stambeni objekti sa novim nameštajem, a pomoćni sa pripadajućom opremom. Sve je uračunato u prodajnu cenu uključujući i tri hektara obradive zemlje 3-će i 4.te klase i pola hektara šume3-će klase.


Šematski prikaz


Slične nepokretnosti