ISKUSTVO I POVERENJE STICANO OD 1992. GODINE

Libero

Poslujemo u statusu pravnog lica pod nazivom:
PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I USLUGE "LIBERO" D.o.o. sa sedištem u Šapcu.
Redni broj u registru posrednika - 243
Broj uverenja - 1142
MBR: 17448285  PIB: 102324105

U okviru preduzeća posluju:
·   Agencija za nekretnine - posredničke usluge u prometu nekretnina (kupovina – prodaja – razmena)
·   sektor za konsalting u oblasti nekretnina
·   sektor inžinjeringa u oblasti građevinarstva
·   sektor za konsalting u oblasti sporta i rekreacije
·   sektor posredovanja u međunarodnom prometu robe i usluga
·   sektor za prevodilačke usluge i međunarodnu poslovnu korespodenciju sa zemljama italijanskog govornog područja
·   poslovi ovlašćenog sudskog tumača i naučnog stručnog prevodioca za italijanski jezik
·   sektor usluga iz oblasti Marketinga u politici i ekonomiji
·   sektor usluga istraživanja i eksperimentalnog razvoja iz oblasti humanističkih i društvenih nauka
·   sektor organizacijskih usluga u visokoškolskom obrazovanju